ԾՐԱԳՐԻՆ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

ԾՐԱԳՐԻՆ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

Դպրոցական լայնածիր այս ծրագիրը, որուն ղեկավարն է CCAV-ն (Վալանսի ֆրանքևհայկական մշակոյթի կեդրոնը), նախաձեռնութիւնն է AGEFAV-ին (Ապագայ դպրոցին մատակարար մարմինը) որ տեղւոյն վրայ գործունէութիւն կը տանի որպէս խորհրդական և գլխաւոր դերակատար։

Մշակոյթի կեդրոնին ներկայի շէնքը առողջապահական և կանոնական ապահովութեան չափանիշներ չունի աշակերտութեան ամէնօրեայ ներկայութեան համար։ Կատարուած յայտարարութեամբ Տէր և տիկին Գոլոմպի և Պ. Պետրոսեանի ճարտարապետական գրասենեակը ընտրուեցաւ կատարուելիք անհրաժեշտ աշխատանքներուն համար. այդ աշխատանքները կը բաղկանան ներկայի կառոյցին պատշաճեցումէն, նորոգութենէն և ընդլայնումէն։

Այսինքն՝

— Նորոգութիւն ներկայի շէնքին,

— Մասնակի ընդլայնում

— Արտաքին մասերու բարեզարդումև

    

Համալիրը պիտի բաղկանայ.

— Մուտքի յարկին վրայ մանկապարտէզէ մը և մշակոյթի կեդրոնէ մը,

— Առաջին յարկին վրայ նախակրթարանէ մը։

Մանկապարտէզը պիտի ունենայ երեք դասարան, նախակրթարանը՝ հինգ, ամէն մէկը յարակից մասերով և մանկավարժական անհրաժեշտ բաժիններով։

AGEFAV-ը որ ապագայ դպրոցին մատակարարումը պիտի ստանձնէ, բարոյապէս զօրավիգ է CCAV-ին, որ ծրագիրը իրականացնողն է։ APCAF-ը ևս բարոյապէս կը զօրակցի ծրագրին։

Դպրոցական այս համալիրը պէտք է հայ գաղութիւն համար հաւաքավայր մը ըլլայ, իսկ երախաներուն համար՝ գիտելիք ամբարելու վայր մը. նաև ըլլայ տարբեր մշակոյթներու տէր գործակիցներու համար համակեցութեան վայր մը։

Ամբողջ խումբը ձեր բոլորին աջակցութեան պէտք ունի Վալանսի ապագայ դպրոցին համար։

Իւրաքանչիւր ևրօ կարևոր է։

Բոլորս մէյմէկ քար զետեղենք այս կառոյցին։

ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԱՍԻՆ

Ի. դարու սկիզբին կառուցուած ներկայի շէնքը ամէնօրեայ դպրոցի մը պահանջները չի կրնար գոհացնել և ատոր անհրաժեշտ չափանիշները չունի։

Նորոգութեան աշխատանքը պիտի ապահովէ՝

ա— Եռալեզու բարձրամակարդակ ուսուցումի ու նորարար մանկավարժութեան վայր մը,

բ— Շրջանին մէջ Վալանսի առաջատար քաղաքի յատկանիշը,

գ— Վալանսի և շրջակայի հայութեան նոր ուժականութիւն մը,

դ— Հայերէնի, Հայոց պատմութեան և հայ մշակոյթի ամէնօրեայ ուսուցումի կարելիութիւն,

ե— Ասոնք՝ տառացիօրէն կիրարկելով Ազգային կրթական համակարգին ծրագիրները.

զ— Նաև՝ Հանրապետական արժէքներու յարիր կենցաղագիտութիւն և կենսաձև մը,

է— Դպրոցին կից մշակոյթի  բազմաճիւղ և արդիական կեդրոն մը։

Ֆրանքևհայկական դպրոցական այս համալիրը Վալանսի հայ համայնքը նոր ուժականութեամբ օժտելէ զատ, համազգային մակարդակի վրայ առաջատարի դիրք մը պիտի ապահովէ քաղաքին, յատկապէս լաւագոյնին ձգտող և նորարար ուսուցումով։

ԻՆՉԻ՞ ՊԻՏԻ ԾԱՌԱՅԷ ՁԵՐ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ

Բոլոր նուիրատուութիւնները ամբողջութեամբ պիտի գործածուին շէնքին նորոգութեան և ընդլայնումին, որպէսզի հոն գործէ անթերի դպրոց մը, վալանսաբնակ պատանիներուն ծառայելու առաջադրանքով։ CERFA ստացագիր մը տուրքերէ 66% զեղչի իրաւունք պիտի տայ. այս ստացագիրը պիտի ստանաք համացանցային ուղարկումով։

CCAV-ի հաշիւները մասնագէտ հաշուակալական գրասենեակի մը կողմէ պիտի ստուգուին։

ՄԵՐ ԽՄԲԱԿԸ

Ծրագրին հիմնադիր անդամներն են.

Արմէն Զաքարեան (CCAV)

Անտրէ Հացպանեան  (CCAV)

Անդրանիկ քհնյ. Մալճեան

Ռուբիկ Արշակեան (CCAV)

Համբիկ Յովսէփեան (CCAV  և  AGEFAV)

Մարի—Անժ Սիրանոսեան (AGEFAV)

Շաղիկ Յովսէփեան (AGEFAV)

Թամար Սիրանոսեան (AGEFAV)

Ստեփան Համալեան (AGEFAV)

Եկէ՛ք միասնաբար մուտք գործենք Վալանսի ֆրանքևհայկական դպրոցին հիմնադիրներու Պատմութեան մէջ

Ձեր բարեկամներն ու մերձաւորները տեղեակ պահեցէք այս հանգանակութեան

Այս գեղեցիկ ծրագիրը շնորհիւ ձեզի՛  իրականութիւն պիտի դառնայ